Kuvitettuja raamatunlauseita


Tästä voit ladat kuvitettuja Raamatunlauseita, esim. muistolauseeksi

Kuvat ilmaiskuvia: pixabay.com

Vanha testamentti

5. Moos. 32:4

Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat.

Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea.

1 Sam. 15:22 Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri,
totteleminen parempi kuin oinasten rasva.

1. Aik. 29:11

Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki,

mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla.

Psalmi 18:3

Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan

Psalmi 18:31

Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas.

Psalmi 31:20

Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi! Se on ehtymätön aarre niille,

jotka sinua pelkäävät. Kaikkien nähden sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun.

Psalmi 57:2

Sinuun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse.

Psalmi 145:8

Anteeksiantava ja laupias on Herra, hän on kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä.

Psalmi 119:16

Sinun käskysi ovat iloni, sinun sanaasi minä en unohda.

San. 3:5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.
 San. 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.
Jes. 41:10 Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi –minä olen
sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.
 Jes. 44:6b Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä.

Uusi Testamentti

Matt. 16:16

“Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.”

Mark. 10:27

“Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.”

Joh. 5:24 Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän.

Joh. 10:10

Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän

Joh. 12:26 Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua.
Room. 6:23b Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Room. 8:28 Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa.
Room. 12:14 Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko
1 Kor. 1:18 Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
Ef. 3:20,21
Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella,olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.
Fil. 2:10,11
Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: “Jeesus Kristus on Herra.”
Fil. 4:19 Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette.

1. Tim. 1:15

Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä.

Jaak. 5:16b

Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.

1 Piet. 5:7 Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.
1 Joh. 3:23 Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt.
Ilm. 4:11 Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan.