Lähetyshetki


Pidä esillä lähetystyötä, jotta…

  • …lapsi ymmärtää mitä lähetystyö on, miksi, kuka ja milloin sitä tehdään
  • …oppi löytämään oman paikkansa lähetystyössä

Ideoita: 

  • Ota opetuksen aiheeksi lähestytyö
  • Kutsu joku kotimaassa oleva lähetystyöntekijä vierailulle
  • Valitkaa joku “nimikkolähetti”, johon pidätte lasten kanssa yhteyttä (kirjeet, skype tms), rukoilette hänen puolestaan ja keräätte vaikka rahaakin hänen työlleen.